Centrum Językowe „Dolmer”
Tłumaczenia przysięgłe polsko-niemieckie i
niemiecko-polskie
Tłumaczenia przysięgłe

Za tłumaczenie następujących dokumentów pobieramy stawki urzędowe*, przedstawione w tabeli poniżej: dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, ślubu, zgonu), dokumenty o niekaralności, świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni, dokumenty do rejestracji samochodu (Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein, umowy sprzedaży itp.), prawa jazdy, dowody osobiste. Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona jest traktowana jak cała. * wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

Ceny tłumaczeń przysięgłych i nie przysięgłych dla pozostałych dokumentów ustalamy indywidualnie z klientem.

Stawki urzędowe:

CENNIK*
Tłumaczenie zaświadczone
na język polski
na język niemiecki
1 strona
23,00 zł
30,00 zł
kopia (20%)
4,60 zł
6,00 zł
Sprawdzenie i zaświadczenie tłumaczenia (50%)
11,50 zł
14,60 zł
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (30%)
-
9,00 zł
Zaświadczenie i sporządzenie odpisu pisma (50%)
-
15,00 zł
Strona sporządzona w dniu zlecenia (150%)
34,50 zł
45,00 zł
Tekst sporządzony pismem ręcznym lub niewyraźna kopia (125%)
28,75 zł
37,50 zł

TŁUMACZENIA TECHNICZNE
1 strona (1500 znaków)
28,00 zł
32,00 zł

Strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona traktowana jest jak cała.

TŁUMACZENIE NIEUWIERZYTELNIONE
Tłumaczenie na język polski:
23,00 PLN
Tłumaczenie na język niemiecki:
30,00 PLN
Tłumaczenie w trybie ekspresowym:
+ 50%
Tłumaczenie specjalistyczne:
+ 50%
Copyright © by Centrum Językowe „Dolmer” Katarzyna Karska, Bydgoszcz 2007 r.